PALUN LUGEGE enne allkirjastamist/kinnitamist KÄESOLEV dokument hoolega läbi. Dokumendi allkirjastamisega/nõustumisega ei saa klient süüdistada ettevõtet OÜ Tervisesõbrad allpool kirjeldatud tegevustes osalemise eest.

See on õiguslikult siduv vastutuse välistamise ja riski mõistmise kokkulepe (“ leping ”). Allakirjutanu (klient) soovib osaleda ja osaleb OÜ Tervisesõbrad („ Treener ”) määratud tegevustes (määratletud allpool).

ARVESTADES, et saades Treenerilt online coachingu teenust ning muid kõrvalisi teenuseid, mille kättesaamist on võimalik kinnitada, nõustub Klient järgmiste tingimustega („ kokkulepe ”):

 1. Tegevused. Klient soovib osaleda treeneri pakutavas online coachingu programmis, mis võib sisaldada, kuid ei piirdu, detailse ja kohandatud treeningprogrammiga, mis võib sisaldada jõutreeningut, oma keharaskusega treeningut, ujumist või muud spordi-spetsiifilisi tegevusi; toitumisnõustamist ja -soovitusi („Tegevused ”).
 2. Kulud. Klient vastutab kõigi muude kulude ja kulutuste eest, mis on seotud Kliendi tegevuses osalemise võimaldamisega, kaasa arvatud ilma piirangute reisikulud, parkimine ja / või tegevuste läbiviimiseks vajalikud vahendid, samuti soovitatavad söögid, joogid või toidulisandid.
 3. Ei ole esindaja. Klient ei ole treeneri töötaja ega esindaja. Klient ei või ühtegi personaalset treeningprogrammi või tegevustega seotud materjali, teavet, soovitusi või nõuandeid ühegi teise isikuga jagada ning vastutab ja kannab kogu vastutust, mis tuleneb isikliku online coachingu programmi tegevuste jagamisest teistele isikutele. Klient on ainuisikuliselt vastutav ja kannab kogu vastutuse, mis tuleneb kliendi enda osalemisest online coachingu programmis ja selle tegevustes.
 4. Teadlikkus ja riskide võtmine. Klient teab ja mõistab, et Kliendil võib tegevustes osalemisega seoses ette tulla füüsilisi vigastusi, nagu lihaste rebendid, lihaste ära tõmbamine, lihasvalud, luumurrud, südameinfarkt, insult, psühholoogilised vigastused, haigus või surm või vara kahjustamine. Klient teab ja mõistab kõigi käesoleva kokkuleppega hõlmatud riskide ulatust ja olemust ning mõistab, et kui Klient soovib end kindlustada mis tahes juhul, vastutab klient ainuisikuliselt. Klient aktsepteerib ja võtab vabatahtlikult vastu kõik sellised riskid ja ohud ning võtab endale täieliku vastutuse oma tegevuse, ohutuse ja heaolu eest ning nõustub, et Treener ei vastuta Kliendi või Kliendi vara heaolu eest seosus treeningplaanis määratud tegevustes osalemisega.
 5. Ei ole meditsiinilisi piiranguid. Klient kinnitab, et tal ei ole ühtegi meditsiinilist piirangut(id), mis takistaks kliendil osalemast ükskõik millises Tegevuses, või mille tagajärjel tekiks vigastusi või kahjustaks Klienti või kedagi teist. Kui Klient on sellisest meditsiinilisest seisundist teadlik, on Kliendil ainuisikuliselt vastutus tegevusest hoiduda.
 6. Narkootikumid ja alkohol . Klient kohustub, et kui klient tarbib alkoholi ja / või ravimeid ja / või narkootikume Tegevustes osalemise käigus, teeb ta seda mõõdukalt ja seaduslikult ning sellises koguses, mis ei mõjuta Kliendi võimet ohutult lõpetada etteantud treeningprogramm. Klient mõistab, et alkoholi, ravimite ja narkootikumide kombinatsioon võib põhjustada ootamatuid kõrvaltoimeid, mis võivad tõsiselt mõjutada Kliendi tervist ja võimet programmi lõpule viia. Klient võtab endale täieliku vastutuse oma tegevuse, tervise ja heaolu eest ning Klient tunnistab ja nõustub, et treener ei vastuta tema heaolu eest.
 7. Kaitsmine . Klient nõustub kaitsma ja toetama treenerit ning treeneri esindajaid kõikide isikute vastu, kes on esitanud treeneri ja / või treeneri esindajate vastu süüdistusi.
 8. Lubab mitte süüdistada. Klient kinnitab, et ei algatada ega abista mis tahes süüdistuste esitamist, mis võis tekkida Kliendi tegevuses osalemise tõttu.
 9. Partnerlus puudub. Nii treener kui ka Klient tunnistavad ja nõustuvad, et käesolevat kokkulepet ega tegevusi ei saa tõlgendada nii, et treeneri ja kliendi vahel oleks mingeid partnerlussuhteid.
 10. Võimalus otsida juriidilist nõustamist. Kliendil on olnud piisavalt aega ja võimalust konsulteerida selle kokkuleppega seoses juriidilise nõustajaga ning kui Klient on otsustanud enne selle kokkuleppele allkirjastamist õigusabi mitte otsida, ei saa Klient end kaitsta suutmatusega otsida õigusabi.
 11. Kinnitus selle lepingu lugemise kohta. Klient on lugenud ja sellest täielikult aru saanud. Klient kinnitab ja nõustub, et on kokkuleppega täielikult nõus ning treener või tema treeneri esindajad ei ole seda mingil moel mõjutanud.

EELNEVA KINNITUSEKS lisab Klient liitumisavaldusel „linnukese“ kinnitust nõudva küsimuse juurde lahtrisse „JAH“.

Scroll to top